Õpingute tingimused

Koolituse käik

Koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit. Õpilasega sõlmitakse koolitusleping.

Peale registreerimist võetakse õpilasega ühe tööpäeva jooksul ühendust. Teooriaõpe toimub elektroonilises õppe vormis läbi Liikluslab ja Teooria.ee ja sellega saab alustada koheselt. Lisaks on iga kolmapäev täiendavad loengud ja konsultatsioonid.

Kursuse lõpetamiseks peab õpilane edukalt sooritama kooli teooria-ja sõidueksami. Kooli kursuse lõpetamise puhul väljastatakse õpilasele kooli lõputunnistus, pärast mida, on võimalik õpilasel registreerida Transpordiametis teooria eksamile.

B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse pikkus on minimaalselt 5 nädalat.

Õpingute katkestamine

Õpingute katkestamisel väljastatakse õpilasele läbitud teooria tundide ja sõidutundide kohta tõend.

Õpingute katkestamisel ei kuulu esimesest sissemaksest 100 € tagastamisele, kuna kaetakse õpilase veebikeskkondadesse registreerimise kulud.

Jätkuõpe

Kooli tulles peab õpilane kaasa võtma või saatma eelnevalt meilile oma sõidueksami raporti.

Jätkuõppe koosneb miinimum kahest sõidutunnist ja tagasisidest. Koolitusel osalemiseks on vajalik kaasa võtta autokooli tunnistus.

NB! Tegelik sõidutundide arv sõltub vastavalt vajadusele.

Meie õppekavad

HK autokooli B-kategooria esmaabi õppekava

HK Autokool B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava