Õpingud

Koolituse käik
  • Koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit. Õpilasega sõlmitakse koolitusleping.

   

  • Peale registreerimist võetakse õpilasega ühe tööpäeva jooksul ühendust. Teooriaõpe toimub elektroonilises õppe vormis läbi Liikluslab ja Teooria.ee ja sellega saab alustada koheselt. Lisaks on iga kolmapäev täiendavad loengud ja konsultatsioonid.

   

  • Kursuse lõpetamiseks peab õpilane edukalt sooritama kooli teooria-ja sõidueksami. Kooli kursuse lõpetamise puhul väljastatakse õpilasele kooli lõputunnistus, pärast mida, on võimalik õpilasel registreerida Transpordiametis teooria eksamile.
  •  

  • B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse pikkus on minimaalselt 5 nädalat.

   

Õpingute katkestamine

  • Õpingute katkestamisel väljastatakse õpilasele läbitud teooria tundide ja sõidutundide kohta tõend.

   

  • Õpingute katkestamisel ei kuulu esimesest sissemaksest 100 € tagastamisele, kuna kaetakse õpilase veebikeskkondadesse registreerimise kulud.

 

Jätkuõpe
  • Kooli tulles peab õpilane kaasa võtma või saatma eelnevalt meilile oma sõidueksami raporti.
  • Jätkuõppe koosneb miinimum kahest sõidutunnist ja tagasisidest. Koolitusel osalemiseks on vajalik kaasa võtta autokooli tunnistus.

NB! Tegelik sõidutundide arv sõltub vastavalt vajadusele.

Meie õppekavad

HK autokooli B-kategooria esmaabi õppekava

B-kategooria õppekava HK Autokool OÜ
B-kategooria elektroonilise õppevormi õppekava HK Autokool OÜ